Sagor till bilder

Publicerad: 2012-01-27 00:00

En terminsstart med klart begränsad tillgång till datorer gjorde

att vi istället använde Skolstils Skapa skrivövningar och skrev

till bilder. Vi började gemensamt att skapa en inledning till bilden

och sedan fick var och en skriva färdigt sagan på sitt sätt. Så

småningom hade eleverna skrivit 21 fina och spännande sagor

med olika slut.