Samarbete kring stavning

Publicerad: 2012-02-05 00:00

Just nu håller eleverna på att skriva sagor om räven inom vårt no-tema. De skriver två och två och jag gläds åt att se hur deras samarbete leder dem framåt i deras lärande. Eleverna börjar nu alltmer diskutera hur olika ord stavas. Ett skrivpar skulle skriva om hur räven lärde sig en läxa. De hade lite problem hur ordet läxa stavades och var inte helt överens. Då kom en av dem på att de kunde kolla det genom att jag på tavlan hade satt upp veckans matteläxa. Vilket resulterade i att en av eleverna stod där framme och bokstaverade ordet till den andra. Samarbete på hög nivå!