Schema att följa

Publicerad: 2011-09-06 00:00

Vi, 2a på Backaskolan, känner att vi har kommit igång bra med Asl denna terminen. För att eleverna ska kunna arbeta lite självständigt har vi skapat ett schema som de ska följa, från tanke till färdigt material. Detta har gjort att vi vuxna kan sitta och diskutera längre med varje elev utan att bli störda av frågan " Vad ska jag göra nu?" Schemat finns att beskåda här