Språkutveckling

Publicerad: 2011-09-28 00:00

Inspirerad av Anne-Marie Körling har jag den här terminen infört med mina treor att de tillsammans tänker över hur ord stavas på ett papper. Om en elev funderar över hur ett ord stavas så skriver eleven ner ordet på ett papper som visas för de andra vid bordet och nu händer det saker. Det diskuteras livligt och de språkliga diskussionerna är många. Till slut kommer man vid bordet överens och ringar in det ordet som man anser är rättstavat. Min erfarenhet så här långt är att det oftast blir rätt. Istället för att jag bollar med en elev om hur ett ord stavas är nu tre-fyra elever delaktiga i språkutvecklingen och förhoppningsvis lär sig hur ordet stavas. Jag är numera ingen genväg till lärandet om hur ord stavas utan tillsammans tar eleverna ansvar för lärandet.