Storybird

Publicerad: 2011-11-08 00:00

Nu har en del av förskoleklassbarnen fått testa Storybird. Vi gjorde det tillsammans på smartboarden.
Ända nackdelen är att där är för många bilder. Därför förberedde jag genom att ta bort en del bilder så det skulle vara lättare.

Sagan om Caspor on Storybird