Träff 1 (Åk 2)

Publicerad: 2011-08-31 00:00

Här kommer ett sammandrag av gruppens tankar om hur vi har jobbat samt läget just nu:

-Förra året i ettan jobbade vi med traditionell läsinlärning blandat med Skriva sig till läsning.

-Vi skriver ofta texter utifrån ett tema. Texterna samlas i en bok.

-ViTal är ett mycket bra hjälpmedel särskilt för elever med svårigheter.

-Storybird är mycket användbart.

-Vi använder ofta kamera och film, gör tex. bildspel.

-Många jobbar i stationer eftersom tillgången på datorer är begränsad.

-Några är nyfikna på hur man kan ha klassråd med datorns hjälp.

-Jag vill gärna starta en egen blogg.

-Jag är på gång med att skriva ut texter från våra pads.

-Vi använder pennan på matten, tex till räknesagor.

- Vi har funderingar på att göra en tidning i tvåan. Finns färdig layout på webben som man kan använda.

 

Vad vill vi uppnå?

-Att alla vill och kan skriva på datorn.

-Ha ett fungerande arbetsschema på arbetsgången.

-Använda ViTal.

-Inte använda samma läsebok till alla men ha individuella läsläxor i stället.

-Utveckla ordförrådet.