Träff 1 (Åk 3)

Publicerad: 2011-08-29 00:00

  • Vi använder datorn till berättelser/ texter i Word, Storybird osv
  • Parvis eller enskilt arbetet beroende på ämnet
  • En skriver och en berättar, men problem när man bara har en inloggad.
  • Använder ABC på PC.
  • Pratbubblor
  • Första stunden på dagens första lektion används datorerna till dagens datoruppgift.