Träff 1 (Fsk A)

Publicerad: 2011-08-26 00:00

Lite problem i början - sammansättning av par.

Mycket finmotoriska övningar.

Svårt när gruppen spänner över ”hela spektrat”.

Trevligt att visa böckerna i storbild.

Fingersättning – diplom.

4 datorer på 2 personal. Ibland individuell hjälp.

Datorn som komplement till övrig läs och skrivinlärning.

Beror på gruppsammansättning.

Jobbar i par.

Foto och film.

Tal och språkundervisning i specialundervisningen.

Stor del beror på vad barnen har med sig kunskapsmässigt från förskolan.

Bornholmsmodellen.

Trulle, läsvägen.

Rim och ramsor.

Läsgrupp.

Bokstavslek.

Teckenspråk.

Handdocka.

 

Vision och målsättning

Barnen blir mer och med kunniga på att hantera datorn.

Lusten är viktig!

Lättare att läsa när det är klart.

Skrivriktning på köpet.

Uppmuntra barnen.

Inte för många datorer samtidigt.

Barnen som paras ihop behöver vara på ungefär samma nivå.