Vi skriver mer

Publicerad: 2011-09-13 00:00

Vi har fått blodad tand! Eleverna älskar att plocka fram datorerna och börja skriva.

De skriver om händelser under skoldagen eller bara listor med ord. Särskilt populärt blev det att skriva ordlistor på Bb. Väldigt många har nu kommit på hur man skriver "bajs"...

Texterna tas tillvara och illustreras gärna. Eleverna är stolta över sitt arbete!

Jag har också börjat komma underfund med vilka konstellationer av elever som fungerar tillsammans i ASL-arbetet och vilka som inte bör arbeta tillsammans. Under vårt möte hade vi diskussionen om man skulle ha elever som kunde ungefär lika mycket tillsammans eller ej. Min erfarenhet hittils tyder på att det nog är viktigare att se till att eleverna kan visa varandra hänsyn. Allt för dominerande elever tar över arbetet oavsett om de är "jämnstarka" när det gäller skrivning eller ej.