Workshop Storybird

Publicerad: 2011-08-25 00:00

Idag hade vi workshop kring Storybird, en mycket uppskattad webbtjänst i ASL 2.0 där man skapar digitala sagor.

En nyhet för mig var att man numera kan bädda in Storybirds. Äntligen!

 

Det finns gott om hjälp på webben för att lära sig Storybird:

Jag lär mig teknik (Om hur du integrerar Storybird i klassrummet.)

 

Grunderna i Storybird

 

Skapa klasser och uppdrag