Mål och arbetssätt

På F-skolan ska alla barn känna att:

De blir sedda.
De blir utmanade.
De får god självkänsla.

Skolans arbete genomsyras av delaktighet...

vatten

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2019-06-18