Mål och arbetssätt

På F-skolan ska alla barn känna att:

  • De blir sedda
  • De blir utmanade
  • De får god självkänsla

Skolans arbete genomsyras av delaktighet...

vatten

Publicerad 2020-06-14, Uppdaterad 2021-05-24