Kvalitet och utveckling / gammal

Vad styr barnomsorg och skola?

Pojke och flygplan. Bild: Woodleywonderworks, Flickr Creative Commons

Skollagen med timplaner, läroplaner och kursplaner är de nationella dokument som styr verksamheten i barnomsorg, grundskola och vuxenutbildning.
 
De styrdokument som finns på lokal nivå är skolplanen/BUN-planen och den lokala arbetsplanen. Som ett hjälpmedel i uppföljning och analys av de olika verksamheterna finns också krav på en årlig kvalitetsredovisning. Varje elev i grundskolan har en individuell utvecklingsplan och för studerande inom vuxenutbildningen finns en individuell studieplan.

 

Det svenska utbildningssysytemet

Vad är förskola, barnomsorg,grundskola och skolbarnsomsorg? Hur ser verksamheten ut och hur sker bedömning? Vad styr verksamheten? Klicka på "Det svenska utbildningssystemet" för att själv ta reda på svaren!

Publicerad 2022-11-01, Uppdaterad 2023-05-04

Nationella lagar och regler

Lokala planer och dokument

Årsredovisningar

Barn- och ungdomsdemokrati