Systematiskt kvalitetsarbete

Publicerad 2018-08-15, Uppdaterad 2019-09-26

Kvalitetsdokument

Kvalitetsrapport

Process för kvalitetsarbete

 

Enkäter

Kultur och Utbildning genomför varje år förvaltningsövergripande enkäter som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Elevenkät åk 2-9

Enkät till vårdnadshvare i förskolan

Hälsoenkät

Skolmat Sverige

Skolenkäten från Skolinspektionen