Om skolan

Grundsärskola samt inriktning träningsskola

Grundsärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov.

Utbildningen ska ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

  1. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Inriktning träningsskola är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar denna inriktning fem ämnesområden:

Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning.

 

Bild2.jpg

Bildtext: Ett paraply som beskriver grundsärskolans två område. 

 

Grundsärskolan i Ystad har hög personaltäthet bestående av speciallärare/-pedagoger och elevassistenter. I de estetiska ämnena undervisas eleverna av ämneslärare. Grundsärskolan strävar efter att samarbeta med grundskolan i den utsträckning där den enskilda eleven upplever mötet som naturligt, meningsfullt och glädjefullt. 

Grundsärskolan i Ystad bedriver sin verksamhet på grundskolorna Edvinshem och Västerport.

Grundsärskolans åk 1–6 finns på Edvinshemsskolan och grundsärskolan åk 7–9 finns på Västerportskolan. 

Eleverna kommer från kommunerna Skurup, Tomelilla och Ystad.

 

Edvinshemsskolan ligger i Ystads västra del. All undervisningen sker i lokaler på skolan.

Västerportskolan ligger i Ystads västra del, där elever från förskoleklass till åk 9 undervisas. Eleverna får använda sina kunskaper om närmiljön då de ska gå till matsal, hemskunskapssal, trä- och metallslöjdsal, idrottshall och basketplan. Eftersom dessa undervisningssalar är placerade i närliggande byggnader. 

Båda skolorna har promenadavstånd till hav, strand och centrala Ystad.

Publicerad 2021-06-14, Uppdaterad 2022-03-28

Elevhälsoenkät 20/21

 

Länk till elevhälsoenkät

Åk 4

Åk 7