Om Grundsärskolan

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Grundsärskolan i Ystad har hög personaltäthet bestående av engagerande lärare/pedagoger och elevassistenter. I de estetiska ämnena undervisas eleverna av behöriga ämneslärare. Grundsärskolan strävar efter att samarbeta med grundskolan i den utsträckning där den enskilda eleven upplever mötet som naturligt, meningsfullt och glädjefullt. 

Grundsärskolan i Ystad bedriver sin verksamhet på grundskolorna Edvinshem och Västervång.

Grundsärskolans åk 1–6 och träningsskolan åk 1-6 finns på Edvinshemsskolan och grundsärskolan åk 7–9 och träningsskolan åk 7-9 finns på Västervångskolan. Båda skolorna har anpassade lokaler för grundsärskolans verksamhet. 

Eleverna kommer från kommunerna Skurup, Tomelilla och Ystad.

Edvinshemsskolan, som är byggd på 1980-talet och i mycket gott skick, ligger i Ystads västra del. Det är promenadavstånd till hav och strand, men också till centrala Ystad. Det finns gång och cykelvägar, som är skilda från övrig trafik, vilket gör elevernas skolväg säker. Grönområdena runt skolan ger många möjligheter till lek och andra aktiviteter.

Västervångskolan har idag drygt 270 elever och ligger i Ystads västra del tillsammans med Ängaskolan, som är en låg- och mellanstadieskola. Skolan byggdes 1970 och består av en tvåvåningsbyggnad där de flesta undervisningssalarna finns. Hela huvudbyggnaden har fått en rejäl ansiktslyftning under sommaren 2010. Planlösning och färgsättning har förbättrats, elevskåpen förnyats och möblemang har köpts in. Det är numera en mycket inspirerande miljö vi arbetar i! Dessutom har vi en splitterny idrottshall och en nyanlagd basketplan i direkt anslutning till skolan. Matsal, hemskunskapssal, trä- och metallslöjdsal finns i lokaler vi delar med Ängaskolan. De olika byggnaderna ligger samlade runt en stor gräsmatta, "gröningen".

Publicerad 2020-02-05, Uppdaterad 2022-03-28