Skolans vision och mål

Vår vision är att alla på vår skola ska känna:

 

   

Jag vågar! Jag kan!

Eleverna ska ställas inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.

Eleverna ska förvärva nya kunskaper och färdigheter som ska ställas mot tidigare erfarenheter vilket i sin tur skapar samband och helhet.

Alla elever ska dagligen vara delaktiga i goda möten och berikande samspel.

Skolan ska i samverkan med vårdnadshavare främja för att eleven skall nå sina mål.

Publicerad 2020-01-30, Uppdaterad 2021-05-19