Diamanten Tema

Publicerad: 2015-04-23 11:19

FRITIDEN

Vårt tema "Jag och Min Vardag" har nu gått över i arbetsområdet           Fritiden. I arbetet vill vi att eleverna ska få möta och uppleva olika fritidsaktiviteter. Vi har haft hemliga gäster på besök, som har inspirerat och informerrat eleverna om sina olika fritidsverksamheter i Ystad. Fritidskonsulent Eva Åkesson för  LSS-verksamheten  och Camilla Garver som arbetar med "Mille Majaz".

friskisosvettis 

Kommentarer