E-tjänster

Lämna in uppgifter vid varje skolstart 

I e-tjänsten Skolstart för grundskolan lämnar du varje läsårsstart in information som rör ditt barn, eftersom skolan behöver ha aktuella uppgifter. Skolstart för grundskolan hittar du på minasidor.ystad.se/s/skolstart

Specialkost

Anmälan om specialkost görs via vår nya e-tjänst som du hittar på minasidor.ystad.se/s/specialkost
Oavsett om du anmält specialkost tidigare behöver du nu göra det igen. Därefter behöver du bara meddela om det blir några förändringar.  

Fritidshem

Plats på fritidshem ansöker du enkelt om via minasidor.ystad.se

Har du frågor eller synpunkter? Hör av dig på bunwebb@ystad.se.

Publicerad 2020-08-14, Uppdaterad 2020-09-17