Hårdvara

Denna sida är under uppbyggnad.

 

iPad till personal i förskola eller skola

Personal i förskola och skola i Ystads kommun har tillgång till ett personligt digitalt verktyg i form utav iPad. Delas ut i samband med start av anställning.

 

Dator till personal i förskola eller skola

Undervisande grundskolelärare, IT-ansvarig och annan personal (vid behov och tillgänglighet) har också tillgång till en Macbook. Delas ut i samband med start av anställning.

 

Avtal

Avtal om lån av digitalt verktyg signeras av användare genom Ystads kommuns interna e-tjänst.

 

Managering av datorer och iPads

Utbildningsförvaltningen i Ystads kommun managerar iPads och datorer. Uppstart och installation görs med användarens kontouppgifter. Och på uppstartad iPad eller dator hämtas appar från Self Service. Kostnadsapp beställs genom ett formulär på intranät av IT-ansvarig och betalas av egna verksamheten.

 

Hanterat Apple-ID och Apple Klassrum

För användare i Ystads kommun har vi möjlighet att erbjuda hanterat Apple-ID till personal. Ett hanterat Apple-ID ger användare tillgång till iCloud-konto och 200GB i lagringsutrymme. Det ger också personal en förutsättning att arbeta med Apple Klassrumsapp med elever. Hanterat Apple-ID delas ut av IT-ansvarig efter start av anställning.

 

Borttappad eller stulen iPad

I de fall en iPad blir borttappad eller stulen kan Ystads kommun låsa, spåra och försätta digitalt verktyg i förlorat läge. Detta innebär att en iPad eller dator är mindre stöldbegärliga. Kontakta IT-ansvarig på förskola eller skola för mer information.

Publicerad 2022-08-07, Uppdaterad 2023-11-16