Barn gör rätt om de kan

”Barn gör rätt om de kan” är en kompetensutveckling för pedagoger i grundskola, fritidshem samt anpassad grundskola som genomfördes åren 2015–2020 i Ystads kommun. Läsåret 2015/2016 gjordes projektet i samarbete med fyra andra kommuner i sydöstra Skåne samt Region Skåne.

bgrodk

2017 och 2018 genomfördes kompetensutvecklingen med hjälp av SIS-medel från med bridragSpecialpedagogiska skolmyndigheten.

Syftet med kompetensutvecklingen var att åstadkomma en större förståelse, ett bättre bemötande samt förbättrade metoder kring elever med problemskapande beteende. Ross W. Greenes och Bo Hejlskov Elvéns arbetssätt och synsätt har legat som grund i utvecklings-arbetet.

Introduktionspaket

En utgångspunkt för Ross W. Greene är ”Kids do well if they can”. Samma grund uttrycks av Bo Hejlskov Elvén ”Människor som kan uppföra sig gör det”. Som en introduktion till förhållningssättet har vi sammanställt information i form av text och film på cirka 60 minuter. Materialet kan bland annat användas för nyanställd personal, vikarier och lärarstuderande.

Introduktionspaketet

Utvärdering av Barn gör rätt om de kan

Under läsåret 2019–2020 har de pedagoger som deltagit i kompetensutvecklingen svarat på en enkät. Resultatet visar bland annat att 75% anser att de fått ökad förståelse för elever med "problemskapande beteende" och 69% tycker att de fått fler metoder för att bemöta elever med "problemskapande beteende".

Några citat från utvärderingen:
citat

 

Utvärdering

Utbildningsmaterial läsår 15/16

Utbildningsmaterial som användes på skolorna i de fem kommunerna i sydöstra Skåne som deltog i projektets första gemensamma år:

Tillfälle 1

Tillfälle 2

Tillfälle 3

Tillfälle 4

Artiklar

Vad är Collaborative & Proactive Solutions (CPS)?
https://media.pedagogisktperspektiv.se/2014/09/artikel_12_vad_ar_collaborative_and_proactive_solutions.pdf

Hantering av problemskapande beteende http://media1.hejlskov.se/2016/12/HanteringAvProblemskapandeBeteende.pdf

Utbildningsmaterial åren 2016–2020

Material som använts på skolorna i Ystad åren 2016–2020:

2016

2017

2018

2019

Publicerad 2020-02-04, Uppdaterad 2023-08-04

Länkar

Ross W. Greenes hemsida:
https://www.livesinthebalance.org/

Bo Hejlskov Elvéns hemsida:
http://hejlskov.se/