Övriga dokument

IT-ansvarig på skola hittar uppdaterade dokument i Google Drive under gemensam mapp, IT-ansvariga Ystad. Behöver du som IT-ansvarig åtkomst till den mappen kontakta itpedagogerna@ystad.se

Publicerad 2021-08-09, Uppdaterad 2023-11-16