MDM och appar

Vårt mdm-system, Jamf, styr våra iPads och underlättar hantering och appinköp för förskolor och skolor. Mdm står för Mobile Device Management och är ett system som ger oss kontroll över våra enheter. Alla iPads manageras av Utvecklingsenheten, som även sköter distribution av appar.

Self Service

Via appen Self Service kan personal och elever hämta de appar som är tillgängliga. Tillsammans med personal har vi kommit överens om ett grundutbud som finns i samtliga iPads. Grundutbudet för förskolan skiljer sig från grundutbudet på grundskolan. Personal kan och får använda Apple-ID på sina iPads, vilket inte är möjligt för elever. Elevernas iPads saknar AppStore och därmed kan de inte ladda ner appar utanför AppStore.

Beställning av appar

Om en app saknas i Self Service kan personal göra en beställning till Utvecklingsenheten. Vid beställning av betalapp internfaktureras förskolan/skolan beloppet för köpet. Den köpta appen hittas sedan i Self Service. Vid köp av 20 eller fler appar får man oftast 50% rabatt på priset. 

Stölder

En stor fördel med mdm-systemet är att våra enheter inte längre blir stöldbegärliga. En iPads som hanteras av Jamf blir obrukbar efter att den rapporterats stulen. 

Publicerad 2021-08-09, Uppdaterad 2023-11-16