Varför kan jag inte skriva i Pages?

Publicerad: 2012-09-25 00:00

Det händer ibland att det inte går att skriva i ett tomt dokument i Pages. Det som har hänt då är oftast att man i Mallväljaren har råkat välja Tom under Sidlayout istället för under Ordbehandling.

Mallväljaren i Pages

Kategorier: Pages

Kommentarer