Tips på arbetsuppgifter

Har du svårt att komma på vad en praoelev skulle kunna göra hos dig?

Här hittar du några förslag


Generella tips för alla
 • Gå igenom säkerhet, rutiner och förhållningsregler (ska alltid finnas med)
 • Arbetsmiljö och ergonomi
 • Låt eleven få lära sig relevanta datorprogram som används på arbetsplatsen.
 • Företagets/arbetsplatsens ekonomi, hur flödet ser ut.
 • Låt eleven fundera över eller skriva ner förväntningar och vad hen önskar att se/lära sig.
 • Eleven kan ge förslag och skapa innehåll till sociala medier.
 • Låt eleven får testa att skriva text till intranät eller sociala medier.
 • Sista dagen; avsett en liten stund att summera veckan. Låt eleven skriva ner reflektioner kring arbetsplatsen som ni kan prata om. Det kan handla om arbetsmiljön, könsfördelning, arbetsuppgifter ody.
 • Skriv gärna ett litet prao-omdöme på samverka.nu
Administration
 • Ta anteckningar vid möten
 • Få inblick i fakturahantering
 • Få inblick i lönehantering
 • Strimla papper
 • Hålla ordning
 • Svara i telefon, förmedla samtal
 • Ta emot order
 • Skicka ut och ta emot varor
 • Lära sig relevanta datorprogram
 • Hantera post
 • Kopiera och scanna
Barn och unga
 • Lek
 • Aktiviteter 
 • Måltider
 • Påklädning vid utgång
El och Teknik
 • Hantlangning
 • Svara i telefon
 • Vara med på kundbesök
 • Lära sig om kundbemötande
 • Inblick i alla delar av arbetet
Fordon och logistik
 • Enklare underhåll av fordon och maskiner
 • Följa med transport
 • Lagerarbete
 • Städa och hålla ordning
 • Sortera t.ex. reservdelar, kataloger, papper m.m.
 • Inventering
 • Skicka ut och packa upp varor
 • Ta emot order
 • Lära sig relevanta datorprogram
 • Lära sig om reception och kassa (tillsammans med vuxen)
 • Hålla ordning i bilhall, torka golv, damma av bilarna
 • Svara i telefon och förmedla samtal
Förening
 • Hjälpa vaktmästare, t.ex. klippa gräs, måla, laga saker
 • Hjälpa till att leda aktiviteter för barn inom kultur eller idrott
 • Skötsel av material och lokaler
 • Enkla kontorsuppgifter
 • Svara i telefon
Handel
 • Kundservice
 • Sortera och packa upp varor
 • Städa
 • Prismärka
 • Hålla ordning i butiken
 • Skyltning
 • Lära sig kassa tillsammans med vuxen
 • Inventering
 • Ta emot order
Kommunikation och Media
 • Uppdatera texter på hemsida
 • Skapa innehåll till sociala medier
 • Skriva text till intranät eller sociala medier
 • Omvärldsbevaka
 • Lära sig relevanta datorprogram
 • Få testa bildredigering
 • Följa med på olika uppdrag/möten
Reception, hotell och turism
 • Svara i telefon
 • Kundbemötande
 • Hantera post
 • Hålla ordning
 • Inventering
 • Lära sig relevanta datorprogram
 • Dela ut nycklar
 • Visa gäster tillrätta
 • Lära sig hur man ger service
 • Lära sig hur man planerar och genomför konferens
 • Förbereda enkel mat som frukost
 • Rumsservice
 • Servera
 • Städning
Restaurang och café
 • Baka
 • Kundservice
 • Städa/hålla ordning
 • Förbereda inför frukost, lunch middags servering
 • Servering
 • Koka kaffe
 • Lära sig kassa tillsammans med vuxen
 • Lära sig om hygien vid livsmedelshantering
Tillverkning och produktion
 • Vara med vid tillverkningen -följa produkt från början till slut
 • Få inblick i relevanta program
 • Packa varor
 • Inventera
 • Vara med på kundmöten, föra anteckningar
 • Få inblick i underhåll av maskiner
 • Lagerarbete
 • Vara med vid utförande av produkt/tjänst och lära sig arbetsgången
Trädgård och undehåll
 • Service av fastigheter som t.ex. måla eller laga
 • Rensa rabatter
 • Fixa lås
 • Hålla ordning
 • Röja löv och grenar
 • Klippa gräs
 • Skotta snö
 • Plantera
 • Hantlangning
Vård och omsorg
 • Hjälpa till vid måltider
 • Hjälpa till vid olika aktiviteter
 • Gå på promenader
 • Läsa
 • Spela spel
 • Hålla ordning
 • Inblick i hur man använder olika hjälpmedel
 • Lära sig om hur delegering fungerar
 • Lära sig om rutiner
 • Lära sig om bemötande
 • Lära sig om hygien vid vård
 • Vem gör vad på arbetsplatsen?
Publicerad 2022-08-31, Uppdaterad 2023-11-20