Barn gör rätt om de kan

”Barn gör rätt om de kan” var en kompetenssatsning 2015-2020 i Ystads kommun, för samtliga pedagoger från förskoleklass till grundskola, fritidshem samt grundsärskola.

Syftet var ökad kompetens och kunskaper kring problemskapande beteende där Ross W. Greenes och Bo Hejlskov Elvéns arbetssätt och synsätt ligger som grund. Syftet var att åstadkomma en större förståelse, ett bättre bemötande samt förbättrade metoder kring elever med problemskapande beteende.
Långsiktiga effekter är tänkt att visa sig i ett förändrat förhållningssätt och i värdegrundsarbetet med ökad trygghet, delaktighet, motivation, skolnärvaro samt högre måluppfyllelse för eleverna.
Projektet har 2017 och 2018 genomförts med hjälp av SIS-medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Introduktionspaketet till BGRODK finns här.

 

Publicerad 2020-02-04

Länkar

Ross W. Greenes hemsida:
https://www.livesinthebalance.org/

Bo Hejlskov Elvéns hemsida:
http://hejlskov.se/