Valkompetens

Valkompetens är förmågan att hantera de olika valsituationer som uppstår i livet och studie- och yrkesvägledning i skolan syftar bl.a. till att eleverna utvecklar kunskaper om sig själv, om olika valalternativ och hur de kan hantera detta för att slutligen kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Genom att lyssna på eleverna, arbeta med att stärka deras självkänsla och självkännedom, vidga deras perspektiv genom samtal och ge dem möjligheter att samla information, kunskap och erfarenheter hjälper vi dem att skapa valkompetens.

Detta är ett arbete som sker både i och utanför klassrummet. 

 

Valkompetens bild skolverkets.png

 

Publicerad 2022-03-26, Uppdaterad 2023-11-17