Handlingsplan med riktlinjer

Enligt skollagen ska alla elever i åk 1-9 ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Vägledningen ska utgå från elevernas behov. Den har som huvudsakligt syfte att eleverna utvecklar kunskaper om sig själv och om olika valalternativ för att slutligen kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Detta arbete är hela skolans ansvar och en del i studie- och yrkesvägledarnas uppdrag är att ge skolans personal stöd i detta arbete.

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesvägledning i Ystad kommun

Denna handlingsplan är ett stöd i planering och arbete med studie- och yrkesvägledning i skolans alla verksamheter och säkerställer en mer likvärdig studie- och yrkesvägledning i Ystad kommun. 

Till höger hittar ni stödmallar som hjälper er att koppla arbetet med studie- och yrkesvägledning till Lgr11 och olika skolämnen. De är även tänkta att vara till hjälp när ni arbetar med handlingsplan och kvalitetsredovisning. 

Både handlingsplanen och stödmallarna kommer att uppdateras till Lgr22 inför nästa läsår. 

Vad säger Skolverket?

Kvalitet i studie- och yrkesvägledning - Hela skolans ansvar

Allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning

Vad säger Skolinspektionen?

Kvalitetsgranskning Rapport 2020

Publicerad 2022-09-25, Uppdaterad 2023-11-17