Lektioner F-9

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen - Hela skolans ansvar

Här hittar ni förslag på lektioner och aktiviteter som är kopplade till Läroplanen och Riktlinjer för handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Ystad kommun. Dessa kommer att uppdateras efterhand för att anpassas utifrån Lgr22. 

Ni hittar även material som tidigare funnits här på sidan och som är kopplat till Lgr11 längst ner på sidan. Detta kan ni med fördel anpassa och använda även nu. 

 

Många av er arbetar redan idag med studie- och yrkesvägledning i er undervisning och vi tar tacksamt emot era förslag för att utveckla och förbättra lektionsförslagen. 

Maila lektionsförslag och övriga tips här

 

Publicerad 2021-10-22, Uppdaterad 2023-11-16