Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.


Måste eleverna ha arbetsuppgifter hela dagen?

Nej! Syftet med PRAO är att eleverna får inspiration inför framtida studie- och yrkesval. De kommer även att ha uppgifter från skolan att ta reda på.

Vilka regler gäller kring arbetstider?

Arbetstiden får omfatta max 7 tim/dag med minst 30 min rast senast efter 4 ½ timmar.

Det kan även behövas kortare pauser utöver lunch.

Eleven får börja tidigast 06.00.

Eleven får sluta senast 20.00.

Får eleverna praoa på kvällar och helger?

Nej, då det inte är skoltid så är eleven inte försäkrad genom skolan under helgen.

Vad ska vi tänka på när vi utser en handledare till eleven?

Handledaren ska ha fyllt 18 år och bör ha minst ett års erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna. Dessutom ska han eller hon ha nödvändiga kunskaper om risker och skydd.

Vad är det viktigaste att tänka på när det gäller elevens arbetsuppgifter?

Eleven får aldrig ersätta befintlig personal.

Eleven får inte utföra tunga lyft eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter.

Eleven får aldrig sälja åldersreglerade varor som snus, alkohol och tobak eller lämnas ensam i kassa.

Det finns arbetsuppgifter som aldrig får utföras av någon under 18 år. Förbudet gäller bland annat, arbete med asbest, dykeriarbete, transport av pengar och värdehandlingar utanför arbetsstället. Arbete med kemiska produkter eller farliga ämnen som bildas under arbete.

Här hänvisar vi vidare till Arbetsmiljöverkets råd om minderårigas arbetsmiljö

Är eleven försäkrad?

Eleverna är försäkrade genom kommunens försorg under praotiden.

Försäkringen gäller också den direkta färden till och från denna verksamhet.  

Det direkta arbetsmiljöansvaret för elever som är på prao ligger på den som driver verksamheten, alltså arbetsgivaren.  

Kommunen har en ansvarsförsäkring som täcker skada som förorsakats av eleven.

Ska vi göra något om eleven är sjuk?

Praoeleven ska själv sjukanmäla sig till skolan och till dig som handledare/företag.

På praktikkortet i samverka.nu fyller du i frånvaro.

Vad gör jag om eleven inte dyker upp och ej sjukanmält sig?

Får du ej tag på eleven så kontakta elevens skola.

Vad ska jag göra om eleven skadar sig?

Följ de rutiner ni har på arbetsplatsen samt kontakta skolan.

På praktikkortet hittar du kontaktuppgifter.

Ska vi göra något efter praoveckan?

Ja, fyll i elevens närvaro samt gärna ett litet omdömme på samverka.nu.

Publicerad 2022-08-31, Uppdaterad 2023-11-17