Hur får jag projektorn att fungera med min Mac?

Publicerad: 2012-04-01 00:00

Börja med att lägga upp bildskärmsverktyget i listen genom att gå till Systemverktyg och sedan Bildskärmar.
Bildskärm

Visa bildskärm

Koppla nu in projektorsladden till datorn. Använd den vita adaptern. Starta projektorn. Om du inte får någon bild alls på den stora skärmen ska du trycka på bildskärmsverktyget i listen och välja Sök bildskärmar.
Sök bildskärm

Nu borde du ha någon sorts bild på den stora skärmen.
Bilden på skärmen

Om du vill att samma bild ska visas på datorskärmen och den stora skärmen ska du trycka på bildskärmsverktyget och sedan Slå på bildskärmsdubblering.
Bildskärmsdubblering

Nu borde allting funka som det ska.
Lycka till!

Kategorier: Projektor