Skolbiblioteket

Publicerad 2019-05-27, Uppdaterad 2019-09-19

Kontakta oss:

Carolina Landin
skolbibliotekssamordnare
carolina.landin@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog F-3
turid.ekberg@ystad.se

Susanne Linde
bibliotekspedagog 4-6
susanne.linde@ystad.se