Turid_visar_biblioteket_2019-05-27.jpg

Om oss

Skolbiblioteksenheten för Ystads grundskolor ligger organisatoriskt direkt under utbildningsförvaltningen med skolchef som chef. Vi arbetar utifrån den treåriga utvecklingsplan som antogs av Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-12. Målet är likvärdig skolbiblioteksverksamhet på alla Ystads grundskolor.

2019 består skolbiblioteksenheten av en bibliotekarie som samordnare och två bibliotekspedagoger som helt förlägger sin verksamhet ute på skolor i samarbete med pedagoger och övrig personal, på Backaskolan, Edvinshem/Edvinshusskolorna, Östra/Bleke skolor och skolorna i Hedeskoga och Sövestad.
2020 ska enheten utökas med ytterligare en bibliotekspedagog och vi ska då också arbeta på skolorna i Köpingebro, Svarte och Löderup.
2021 ska enheten utökas med ytterligare två bibliotekspedagoger/skolbibliotekarier och även arbeta mot Norreportskolan och Västerportskolan i samarbete med de skolbibliotekarier som är anställda på dessa skolor.

Publicerad 2019-05-27, Uppdaterad 2019-09-11