RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Faktaläsande/skrivande om blåsippor

Publicerad: 2020-04-23 15:53

Åk 2 på Östra skolan har arbetat med vårblommor, och bibliotekspedagog Turid har tillsammans med klasslärare kopplat deras arbete till informationssökning, läsa och skriva faktatext och digital kompetens - att skapa en presentation:

Första lektionen hölls i helklass:

1. Blåsippor- vad vet vi?
2. Faktatext om blåsippor lästes gemensamt, och nyckelorden berördes särskilt.
3. Därefter släcktes texten ned och bara nyckelorden fanns kvar. Eleverna diskuterar parvis nyckelorden på lappar, och formulerar egna meningar med orden.
4. Eleverna ritade en bild på en blåsippa.

faktatext blåsippor

nyckelord blåsippor

Andra lektionen hölls i halvklass:
1. Först en gemensam genomgång av hur man skapar en presentation med hjälp av "Google Presentation".
2. Därefter fotograferade eleverna den ritade blomman från förra lektionen, och lade in i presentationen - övning i bildhantering
3. Och så skrev de en egen faktatext om blåsippan med stöd av nyckelorden de arbetade med förra lektionen.

google presentation

google presentation

google presentation


Vem ska man tro på?

Publicerad: 2020-04-07 09:13

Nu under coronatider är det viktigare än någonsin att värdera sina nyhetskällor, att vara källkritisk, att jämföra olika källor. Hur försiktiga ska vi vara? Hur rädda ska vi vara? Vem vet svaren? Vet någon svaren? Vilka är samhällsnyttiga och vilka vill tjäna pengar på vår oro?? 
Våra bibliotekspedagoger har tillsammans med lärare och elever haft lektioner kring detta och fake news, tittat på olika nyhetskällor och hittat åtminstone en doktor som inte var doktor på riktigt och ville sälja handsprit som tydligen var mer effektiv än andras handsprit. Hur fungerar ryktesspridning, hur gör man en bildsökning för att hitta varifrån en bild är tagen, vem är avsändare bakom informationen och i vilket syfte sprids den? 
Bra hjälpmedel vid nyhetsgranskning är tidningen 8 sidor - lättlästa nyheter, och också att BTJ hela april har öppnat upp sin stora databas ArtikelSök för fri användning på skolorna.

Vem är avsändare? Syfte? Årskurs 6 på Backaskolan tränar tillsammans med bibliotekspedagog Susanne att källkritiskt granska bilder, göra omvänd bildsökning, hitta falska bilder och nyheter som sprids.

bildsökning

bildsökning

nyhetsgranskning

nyhetsgranskning

Årskurs 5 på Backa har fått arbeta med egna, muntliga nyhetsrapporteringar för att lära sig hur nyheter och nyhetstexter är uppbyggda:

nyhetsrapportering

nyhetsrapportering


Infosök, elefantmärken i böcker och Bröderna Lejonhjärta

Publicerad: 2020-03-30 11:22

Det kan hända så mycket kul och bra när skolbibliotek och fritids samarbetar! Jag har redan skrivit om hur skolbiblioteket i Svarte haft läs- och bokrelaterade aktiviteter kring böckerna Tam tiggarpojken tillsammans med fritids, och hur skolbibliotek-folkbibliotek-fritids-Ungdomens hus hade en hel Harry Potter-dag tillsammans. 

Här är två aktiviteter där att göra egna bokmärken får stå i centrum:

På Edvinshems fritids visade Malin och Turid information om vilda djur på nätet, och alldeles särskilt om elefanter. WWF har en särskild sida för barn som heter pandaplanet.com där det finns bra information om många olika djur. Här koncentrerade vi oss på information om elefanter, men man kan ju tänka sig många olika lektionsupplägg utifrån de olika djuren.

turid och pandaplanet.com

Och sedan var det pysseldags - barnen gjorde egna bokmärken i form av elefanter:

elefanter

elefantpyssel

elefantbokmärken

Och på Backaskolans fritids gjordes det också bokmärken, men där hängde pysslet ihop med högläsning ur Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta: 

bokmärkespyssel

(bild hämtat från Backaskolans fb-sida)

Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan, Östra skolan, Hedeskoga skola, Köpingebro skola)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan, Sövestads skola, Edvinshusskolan, Blekeskolan)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola, Edvinshemsskolan, Svarte skola, Löderups skola)

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram