RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Vilka bilder får jag använda?

Publicerad: 2020-04-22 13:40

För ett par månader sedan (men jag missade att skriva om det då...) jobbade bibliotekspedagog Turid tillsammans med åk 3 på Östra skolan som fick lära sig mer om upphovsrätt och bildanvändning. 

Först fick eleverna öva sig i att hämta tillåtna bilder på nätet. Hur hittar man dem? Hur hämtar man dem?

Därefter fick de lära sig hur man använder sig lägger in bilder i en presentation, i det här fallet Keynote, där de fick kombinera bilder och faktatexter. 

keynote

keynote

keynote


Vem ska man tro på?

Publicerad: 2020-04-07 09:13

Nu under coronatider är det viktigare än någonsin att värdera sina nyhetskällor, att vara källkritisk, att jämföra olika källor. Hur försiktiga ska vi vara? Hur rädda ska vi vara? Vem vet svaren? Vet någon svaren? Vilka är samhällsnyttiga och vilka vill tjäna pengar på vår oro?? 
Våra bibliotekspedagoger har tillsammans med lärare och elever haft lektioner kring detta och fake news, tittat på olika nyhetskällor och hittat åtminstone en doktor som inte var doktor på riktigt och ville sälja handsprit som tydligen var mer effektiv än andras handsprit. Hur fungerar ryktesspridning, hur gör man en bildsökning för att hitta varifrån en bild är tagen, vem är avsändare bakom informationen och i vilket syfte sprids den? 
Bra hjälpmedel vid nyhetsgranskning är tidningen 8 sidor - lättlästa nyheter, och också att BTJ hela april har öppnat upp sin stora databas ArtikelSök för fri användning på skolorna.

Vem är avsändare? Syfte? Årskurs 6 på Backaskolan tränar tillsammans med bibliotekspedagog Susanne att källkritiskt granska bilder, göra omvänd bildsökning, hitta falska bilder och nyheter som sprids.

bildsökning

bildsökning

nyhetsgranskning

nyhetsgranskning

Årskurs 5 på Backa har fått arbeta med egna, muntliga nyhetsrapporteringar för att lära sig hur nyheter och nyhetstexter är uppbyggda:

nyhetsrapportering

nyhetsrapportering


Vem vet mest och bäst om glass? Eller tycker de bara saker?

Publicerad: 2020-04-02 11:52

Bibliotekspedagog Malin har haft en lektion om källkritik med åk 4 i Köpingebro, och eftersom våren borde vara här så lät hon den handla mycket om glassar. "Vem" var utgångspunkt när källorna skulle rangordnas i trovärdighet. Vem står bakom informationen? Vilken avsikt finns? Och när vi pratar om vem och avsikt så får vi också prata om skillnader mellan fakta och åsikt.

källkritiksupplägg

Det finns en hel del källor att tillgå för information om glass. Barnen ska rangordna dem utifrån trovärdighet:

rangordna källors trovärdighet

Och hur skiljer man på fakta och åsikt? Här fick de identifiera och diskutera några olika påståenden - vad är vad?

fakta eller åsikt?


Bondgårdens djur - och källkritik

Publicerad: 2020-03-18 11:09Myter och källkritik

Publicerad: 2020-03-16 15:10Källkritik och rymden

Publicerad: 2020-02-26 15:52

Kategorier: källkritik, rymden


Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan, Östra skolan, Hedeskoga skola, Köpingebro skola)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan, Sövestads skola, Edvinshusskolan, Blekeskolan)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola, Edvinshemsskolan, Svarte skola, Löderups skola)

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram