Arbetslivsorientering

 Information inför prao

  • Eleverna är försäkrade genom kommunens försorg under praotiden.
  •  Kommunens olycksfallsförsäkring ersätter olycksfallsskada i verksamhet som bedrivs i kommunal regi och drabbar barn/elev under skoltid eller motsvarande.
  •  Försäkring gäller vid prao eller praktikperioder som ingår i läroplanen eller som ett led i verksamheten.
  •  Försäkringen gäller också den direkta färden till och från denna verksamhet.
  •  Det direkta arbetsmiljöansvaret för elever som är på prao ligger på den som driver verksamheten, alltså arbetsgivaren.
  • Kommunen har en ansvarsförsäkring som täcker skada som förorsakats av eleven.

Information och stöd till arbetsplatsen inför prao

Svenskt näringsliv:

I praktiken -företag

Arbetsmiljöverket:

Broschyr -Så får barn och ungdomar arbeta

Minderårigas arbetsmiljö Bilaga 1 med förbjudna arbetsuppgifter

Information och stöd till personal på skolan inför prao

Praoblankett

I praktiken-skola

Varför PRAO? Stöd till föräldramöte Power point tips

Varför PRAO? Power point Tips

Information och stöd till elever och föräldrar inför prao

I praktiken-elev

Praons gyllene regler-PLANSCH Skriv ut

För- och efterarbete

Tips till lärare

Viktigt på riktigt i alla ämnen åk 7-9

Inför PRAO -Var kan jag söka praoplats? Åk 4-9

Inför Prao -Nätverkskarta Åk 4-9

Söka praoplats Åk 4-9

Dagbok Uppgift under praon

Genus och yrken.docx För eller efterarbete åk 7-9

Min PRAO -Efterarbete Åk 3-6

Min PRAO -Efterarbete Åk 4-9

Frågesport -Efterarbete Åk 4-9 Låt eleverna göra en frågesport till sina kompisar om den arbetsplats de praoat på. Bli medlem gratis för att skapa ett quiz.

Fler quizverktyg; Mixquiz

Bild och textredovisning -Efterarbete

Svara på frågor -Efterarbete

Efterarbete ämne för ämne

Halvdagsprojekt   -Efterarbete

Månadens yrke  -Förslag att sätta upp i eller utanför klassrummet, yrken kopplade till ämnen med QR-kod till fakta och film om yrket.

Film om ett yrke.docx Efterarbete

Förslag åk 4-6

När eleverna går i åk 4-6 kan man med fördel ersätta prao med studiebesök, besök av arbetslivet och lektioner i yrkeskunskap.

Yrkesträd

Arbete -Vad är viktigast?

Mitt yrke

Varför kungen blev kung

Yrkesspel Hur många yrken känner du till? Välj ett av spelen och se om du går vidare till nästa level. Just detta spel är anpassat till åk 6-9. Det är lätt att göra ett eget spel.

Gör en saga med tema yrke-arbetsliv  Förslag till rubrik: Yrke-Arkeolog (dela ut vars ett yrke till alla elever och låt dem göra en berättelse (samla fakta på Internet, eller på ett studiebesök).

Go Animate Gör en animerad film om ett yrke.

Publicerad 2014-01-16, Uppdaterad 2018-09-28