Inför jobb och PRAO

Yrke och framtid

Arbetsförmedlingens information

Arbetslivskoll
Bra material att beställa gratis.

SACO-Jag ska söka jobb

Utbildningsinfo
Mycket bra material, bland annat till PRAO, om arbetsmarknad och yrke m.m.

Övriga länkar

Mediasmart
Träning i att sålla information m.m.

Normkritiskt arbete

Freebook
Gratis material om bland annat arbetsmarknad och samhälle.

Utbudet
Bra material om olika branscher. Beställ enkelt och gratis.

Svenskt näringsliv
Svenskt näringsliv