Kursplan, upplägg och informationsmaterial

Föräldrars attityder till alkohol påverkar barns och ungas alkoholvanor. När föräldrar och andra vuxna engagerar sig och sätter gränser börjar barnen dricka senare och i mindre mängd.


Föräldrautbildningen Absolut Förälder ger föräldrar fakta och Absolut Förälders logotypmöjlighet till diskussion kring unga/alkohol och eftertanke kring eget förhållningssätt som tonårsförälder. Den är ett stöd inför och under högstadietiden. Kursen erbjuds till alla föräldrar med barn i åk 6-9.

Åk 6-7: Kursen omfattar tre tillfällen. Lektion 1 och 2 på vårterminen i sexan och lektion 3 på vårterminen i sjuan på Norreport och Västervång. Vid det andra tillfället är barnen med och arbetar fram en handlingsplan för en alkoholfri högstadietid. Kunskapsskolan har ett utbildningstillfälle i åk 6 och ett i åk 7. Kursen leds av utbildade kursledare från skolan och socialförvaltningen. 

Absolut Förälder-kurs

Åk 7-9: Kursen följs upp genom korta informationsinsatser vid de första föräldramötena på höstterminen.

Absolut Förälder är en värdefull förberedelse inför och under barnens tonårstid.

Nyhetsbrev: Fältgruppen skickar hem nyhetsbrev till föräldrarna 2-3 ggr per läsår. Nyhetsbreven innehåller skildringar av den verklighet fältgruppen möter i sitt arbete i ungdomsmiljöer, information kring ungdomstrender, drogvanor mm, samt råd och tips till föräldrar med tonårsbarn.

Informationsmaterial: Urval av material som delas ut vid kursen hittar du via länkar till höger under informationsmaterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2013-12-19, Uppdaterad 2019-04-29

Kontakt

Rickard Magnusson
Tel: 0411- 57 70 55
richard.magnusson@ystad.se

Lina Persson
Tel: 0411 - 57 75 88
0709-47 75 88
lina.persson@ystad.se

Besöksadress:
St. Östergatan 27
Postadress:
Social Omsorg,
271 80 Ystad
Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-57 70 64