Syfte, mål och metod

Syfte 

 • att ge föräldrar kunskap om faror med tidiga alkoholvanor 
 • att ge föräldrar kunskap om om det egna förhållningssättets betydelse för hur barnen utvecklar sina alkoholvanor
 • göra föräldrarna delaktiga i folkhälsomålen vad gäller tobak, alkohol och narkotika
 • få föräldrar att inse vikten av enkla och tydliga regler i hemmet vad gäller alkohol och barn och ungdom

Mål 

 • höjd debutålder för alkohol
 • minskat berusningsdrickande i de äldre ungdomsgrupperna
 • minskat missbruk av narkotika i ungdomsgrupperna

Metod  

 • rekrytering och utbildning av utbildare (8 lärare och socialsekreterare)
 • erbjuda en föräldrautbildning som ska förmedla kunskap om alkohol relaterat till ungdom samt stärka föräldrars förhållningssätt till ungdomars alkoholvanor 
 • föräldrautbildning vid två kurstillfällen i alla åk 6 klasser samt ett i åk 7. Kortare uppföljning vid första föräldramötena i åk 7-9
 • två nyhetsbrev per termin skickas hem till föräldrar med barn i åk 7-9 
 • uppföljning via skolans utvecklingssamtal i åk 7-9  

Utvärdering 

 • drogvaneundersökningar i årskurs 7 och 9
 • kursutvärdering i åk 6
 • antal föräldrar som går kursen i åk 6
Publicerad 2013-03-07, Uppdaterad 2020-03-20

Kontakt

Rickard Magnusson
Tel: 0411- 57 70 55
richard.magnusson@ystad.se

Lina Persson
Tel: 0411 - 57 75 88
0709-47 75 88
lina.persson@ystad.se

Besöksadress:
Blekegatan 1
Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411- 57 70 64