Syfte, mål och metod

Syfte

 • Att ge föräldrar kunskap om faror med tidiga alkoholvanor 
 • Att ge föräldrar kunskap om om det egna förhållningssättets betydelse för hur barnen utvecklar sina alkoholvanor
 • Göra föräldrarna delaktiga i folkhälsomålen vad gäller tobak, alkohol och narkotika
 • Få föräldrar att inse vikten av enkla och tydliga regler i hemmet vad gäller alkohol och barn och ungdom

Mål

 • Höjd debutålder för alkohol
 • Minskat berusningsdrickande i de äldre ungdomsgrupperna
 • Minskat missbruk av narkotika i ungdomsgrupperna

Metod

 • Rekrytering och utbildning av utbildare (8 lärare och socialsekreterare)
 • Erbjuda en föräldrautbildning som ska förmedla kunskap om alkohol relaterat till ungdom samt stärka föräldrars förhållningssätt till ungdomars alkoholvanor 
 • Föräldrautbildning vid två kurstillfällen i alla åk 6 klasser samt ett i åk 7. Kortare uppföljning vid första föräldramötena i åk 7-9
 • Två nyhetsbrev per termin skickas hem till föräldrar med barn i åk 7-9 
 • Uppföljning via skolans utvecklingssamtal i åk 7-9  

Utvärdering 

 • Drogvaneundersökningar i årskurs 7 och 9
 • Kursutvärdering i åk 6
 • Antal föräldrar som går kursen i åk 6
Publicerad 2022-03-07, Uppdaterad 2023-05-04

Kontakt

Rickard Magnusson
Tel: 0411- 57 70 55
richard.magnusson@ystad.se

Lina Persson
Tel: 0411 - 57 75 88
0709-47 75 88
lina.persson@ystad.se

Besöksadress:
Lilla Östergatan 28

Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411- 57 70 64