Kontakt

Rickard Magnusson
Tel: 0411- 57 70 55
richard.magnusson@ystad.se

Lina Persson
Tel: 0411 - 57 75 88
0709-47 75 88
lina.persson@ystad.se

Besöksadress:
St. Östergatan 27
Postadress: 
Social Omsorg, 
271 80 Ystad
Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-57 70 64