Samverkan

I Fältgruppen arbetar två fältsekreterare, som det har gjorts sedan starten 1991. På två personer kan man göra mycket, men med olika samarbetspartners kan man göra så mycket mer. Detta har också skett genom åren.

Fältgruppen samverkan just nu främst med:

  • Social Omsorg - vår egen förvaltning, med öppenvård och ungdomar
  • Kultur och Utbildning - skolor, folkhälsostrateger, olika projekt
  • Polismyndigheten - kunskap och information, i samband med helger samt olika projekt
  • IQ - en organisation som arbetar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. De ger ut tonårsparlören som vi använder oss av i vår föräldrautbildning Absolut Förälder samt i våra nyhetsbrev
  • Länsstyrelsen - två länssamordnare som stöttar i ANDT-frågor, Alkohol Narkotika Doping Tobak

Dessutom finns samarbete med FMN - Föräldraföreningen mot narkotika, Rädda Barnen, Antidroggruppen, Maria Skåne sydost, Ungdomens Hus, olika företag samt föreningslivet med flera.

Publicerad 2022-04-06, Uppdaterad 2023-05-10

Kontakt

Fältsekreterare:
Richard Magnusson
0411 - 57 70 55
0708 - 72 85 01
richard.magnusson@ystad.se

Lina Persson
0411 - 57 75 88
0709 - 47 75 88
lina.persson@ystad.se
 
Besöksadress:
Blekegatan 1
27180 Ystad

Postadress:
Social Omsorg,
271 80 Ystad

Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-57 70 64