LOGGA.jpg

Småkommuner mot droger

Småkommuner mot droger- ett 3-årigt samverkansprojekt mellan Ystad, Simrishamn och Staffanstorps Kommun.

Syftet var att förändra ungas attityder och inställningar till droger så att de aktivt och av egen vilja bestämmer sig för att avstå från droger.

Metoden som projektet använde sig av heter Film For Real och är framtagen av filmskaparen Jan Linell.

I projektet har en grupp ungdomar deltagit i åldern 16-24 år som kallats för bridgeteamet. De har tagit ställning mot narkotika och varit med i projektet för att påverka ungdomars attityder och inställningar till droger. Bridgeteamet har varit ansiktet utåt för projektet och har varit delaktiga i olika aktiviteter under projektets gång.

Ungdomar (åk 7-9) har med stöd av vuxna, producerat informationsfilm i spelfilmsformat.

Projektet genomfördes i skolan och eleverna fick delta i olika tävlingsmoment:

•   Filmsynopsis
•   Auditions till roller
•   Filmmusik
•   Jobba i filmteamet

Temat för filmen i projektet var ”Ungdomar och Cannabis”. Men det var inte filmen som var målet utan resan dit!

Projektet delfinansierades av Region Skåne

Publicerad 2022-01-15, Uppdaterad 2023-05-10

Kontakt

Projektansvarig Ystad
Caroline Ekstrand
caroline.ekstrand@ystad.se