Film for real.png

Metod-Film for real

Den metod projektet använde sig av för att uppnå projektets syfte – att förändra ungdomars attityder och inställningar till droger så att de aktivt och av egen vilja bestämmer sig för att avstå från droger – heter Film For Real. Målet för projektet var att en informationsfilm om drogproblematiken skulle produceras i spelfilmsformat för målgruppen ungdomar i varje kommun. Men det var inte filmen som var det viktiga, utan resan dit.

Genom hela filmproduktionsprocessen engagerades unga på skolor i medverkande kommuner på ett helt nytt och innovativt sätt. Det var en process där målgruppen unga inhämtade relevant och uppdaterad kunskap om droger.

Nyckelord i ”Film For Real”:

  • Unga som en resurs för andra unga
  • Att lära utan att man inser att man lär sig!
  • Innovativa attitydpåverkande faktorer

Nyckelverktygen är baserade på:

  • Kommunikationsformatet Film For Real
  • Spelfilm i kortformat
  • Sociala medier och projektets hemsida
  • Tävlingar
  • Ungas researcharbete

Traditionell informationsfilm

I en traditionell informationskampanj förekommer i normalfallet ett inlärnings- och attitydpåverkanstillfälle på avsedd målgrupp. Dessutom tar det oftast ett år från att informationskampanjen beställs till dess att den kan distribueras. I regel visas filmen av läraren i skolan som följer upp med en diskussion.

Med metoden Film For Real exponerades målgruppen istället vid minst tio olika tillfällen under projekttiden med inlärning och attitydpåverkan. En avgörande vinst med metoden var dessutom att samhällets syn på droger delges målgruppen ungdomar direkt vid projektstart och fortsätter under produktionens gång fram till distributionen där unga får medverka hela vägen.

En informationsfilm kring drogproblematiken har producerats i spelfilmsformat av och för målgruppen unga. Genom hela produktionsprocessen engagerades unga på skolor i medverkande kommuner. Fördelarna med den här metoden var inte bara att minst tio inlärnings- och attitydpåverkanstillfällen är bättre än ett, utan också att de är kvalitativa och utspridda över lång tid. Kunskaperna hålls vid liv och attityderna består.

I medverkande kommuners skolor genomfördes fyra deltävlingar:

1. Filmsynopsistävling
2. Auditions till ungdomsroller i filmen
3. Tävling i att producera filmmusik till filmen
4. Filmteamstävling

Villkoret och kravet för att få vara med i Film For Real projektets alla tävlingsmoment var att alla ungdomar som ville delta själva skulle söka upp och inhämta grundläggande fakta och relevanta kunskaper om droger samt redovisa dessa inför sin klass.

Publicerad 2022-01-15, Uppdaterad 2023-06-08