Filmerna

Eleverna har under högstadietiden varit engagerade och arbetat sig igenom filmproduktionsprocessen med synopsis, audition, filmmusik och filmteamsarbete där slutprodukten blev en spelfilm om unga och droger. Men det var inte filmen som var det viktigaste utan resan dit.

Filmerna spelades in under våren 2015 och heter;  ”Trots all jävla skit-oskiljaktiga” och ”typ alla sa… det är fucking ofarligt”

Trots all jävla skit-oskiljaktiga” är en 30 minuter lång film som skildrar två fall, Claudia & Bella och Lucas.
Fallet Claudia & Bella handlar om teman som: vänskap, grupptryck, kärlek, droger, föräldraskap etc.
Fallet som skildrar Lucas lyfter teman som; Familjesituation,  familjebråk, missbruk hos vuxen, ungdomar som dämpar sin ångest med droger, syskonskap, vänskap etc.

 ”typ alla sa… det är fucking ofarligt” är en 15 minuters film som handlar om Anton och hans kompisgäng. Filmen lyfter teman som vänskap, grupptryck, föräldraskap, droger, panik, sorg, död etc.

Informationsfilm

Under hösten 2015 spelades det in en informationsfilm av ungdomar som beskriver projektet och metoden. Informationsfilmen finns på samma DVD som filmerna.

Informationsfilmen är uppbyggd i intervjuform och leds av en tjej från Bridgeteamet. Intervjuer görs med projektledare, regissör, skolombud och bridgeteamet. I filmen intervjuas också någon vinnare från synopsistävlingen, några skådespelare samt några filmmusikvinnare.

Publicerad 2022-02-12, Uppdaterad 2023-06-08

Filminspelning

Filminspelningen pågick under åtta intensiva dagar.

Handledning

Handledningsmaterialet innefattar information om projektet, filmerna och metodutveckling.

Köpa filmerna?

Filmerna finns till försäljning för skolor, kommuner, organisationer, föreningar och myndigheter. Ej till försäljning för privatpersoner.

I paketet ingår informationsfilmen och filmerna. Handledningsmaterialet hämtas här.

Kontakta:
elisabeth.thulin@ystad.se