Vill du använda metoden?

Metoden Film for real är en preventiv metod som kan användas i grundskolan och gymnasieskolan för olika teman och anpassas efter önskemål och befintliga resurser i skolan.

För att använda metoden Film for real kan man utgå från följande steg:

 1. Viket tema finns det behov av att arbeta med i skolan? 
  Exempelvis; mobbing, utanförskap och spelberoende.

 2. Vilken målgrupp ska temat rikta sig till? 
  Exempel; en årskurs.

 3. Vilket mål ska uppnås – vilken etisk form ska användas? 
  Exempel; Musikal, teater eller filmklipp på Ipad.

 4. Hur ska arbetet med research och redovisning  ämnesintegreras så att målen i läroplanen uppnås?
  Exempel; hur kan man arbeta med mobbing under svenskundervisningen, biologin, samhällskunskapen?

 5. Under hur lång tid ska arbetet med temat pågå? Exempel;  mellan 6 mån- 1 år.

 6. Resan är viktigast!
                                                                                                                                      
 7. Hur kan metoden Ung-ung användas?
  Exempel; en ung inspiratör kan vara med under temastaren i aulan.

Exempel

En högstadieskola vill arbeta med temat mobbing. De bestämmer sig för att målgruppen ska vara årskurs 8 och att målet ska vara en musikal som ska spelas upp på avslutningsdagen i årskurs 8. Planeringen som görs är att lärarlaget i årskurs 8 ser över alla ämnen och funderar i vilka olika ämnen under hösten och våren som man kan arbeta med temat och uppnå målen i läroplanen.  Eleverna gör research och redovisar i klasserna eftersom man vill få spridningen till alla elever i årskurs 8. Om man vill kan man utveckla deltävlingar, manus, musik och roller, för att till slut skapa en musikal. För att använda sig av metoden ung-ung kan man bjuda in ungdomar från något teatersällskap som inleder temat och som återkommer under resans gång.

Publicerad 2022-02-12, Uppdaterad 2023-08-21