Uppsökande arbete

Att vara ute och arbeta kvällar och nätter vid helger samt i samband med ungdomsarrangemang är en av Fältgruppens återkommande arbetsuppgifter. Att skapa trygghet och finnas till hands, ordna nattvandringar, hjälpa till akut, ringa föräldrar och kanske polisen ingår i kvällsarbetet.

Uppsökande arbete handlar om att under längre tid kunna se olika trender, företeelser, tillhåll och aktiviteter bland ungdomar. Det kan även handla om riskmiljöer när det gäller och tobak, alkohol och droger.

Fältgruppen kan också föreslå olika aktiviteter och insatser som kan förebygga riskbeteenden i kommunen.

Information kring barn och ungas fritid, trender, aktuell drogutveckling förmedlas till politiker, föräldrar och allmänheten. Detta görs även via tidningar, nyhetsbrev samt olika sociala medier.   

Fältgruppens nyhetsbrev skickas hem till vårdnadshavare med barn i åk 5-9, två-tre gånger per år. Nyhetsbreven innehåller skildringar av det Fältgruppen möter i sitt arbete i ungdomsmiljöer.

Publicerad 2022-03-31, Uppdaterad 2023-04-05

Kontakt

Fältsekreterare:
Richard Magnusson
0411 - 57 70 55
0708 - 72 85 01
richard.magnusson@ystad.se

Lina Persson
0411 - 57 75 88
0709 - 47 75 88
lina.persson@ystad.se
 
Besöksadress:
Blekegatan 1
27180 Ystad

Postadress:
Social Omsorg,
271 80 Ystad

Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-57 70 64