Familjehem

När barn och ungdomar för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj, ett så kallat familjehem. Familjehem är ett vanligt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn och ungdomar i sitt hem för omvårdnad och boende.

Ett familjehem är ”vanliga människor” som lever ett stabilt liv och är trygga och nöjda med sin livssituation. Du kan ha familj eller vara ensamstående, bo i lägenhet eller i villa, bo i stan eller på landet. Som familjehem behöver du ha tid och kraft över, lust att engagera dig och ha ett intresse för barn och ungdomar.

Vilka barn behöver bo i ett familjehem?

Det är barn och ungdomar som inte kan bo med sina föräldrar för att de inte har något fungerande hemsituation som kan behöva bo i ett familjehem. Den kan handla om bristande föräldraförmåga på grund av allt från dödsfall och sjukdom till kriminalitet och missbruk. Saknaden av vård och omsorg sätter självklart spår hos barn och ungdomar. Konsekvenserna blir olika från person till person. En del får problem i förskola och skola. En del blir utagerande medan andra blir tysta och isolerade.

Det kan också vara en ungdom som kan vara i behov av en placering i familjehem på grund av kriminalitet, droger eller annat socialt nedbrytande beteende.

Barn som blir placerade kan vara allt från spädbarn till 18 år. 

Vad innebär det att vara familjehem?

Som familjehem behöver du ha tid, engagemang och en vilja att hjälpa barnet få en bättre vardag. Du behöver ha förståelse för hur barn och unga kan ha det idag och måste kunna ge barnet trygghet, kärlek och omsorg. Det viktigaste är att du måste kunna kämpa för barnet i alla situationer.

I samband med barnets placering görs en genomförandeplan tillsammans med barnet/den unge, vårdnadshavare, familjehemsföräldrar samt socialtjänsten där man går igenom barnets behov inom olika områden. Genomförandeplanen följs sedan upp regelbundet.

En viktig uppgift för familjehemmen, förutom att ta hand om barnet och tillgodose dess olika behov, är att hålla kontakt med barnets familj och att samarbeta med andra viktiga personer runt barnet.

Vad erbjuder Ystads kommun sina familjehem?

  • Ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning
  • Utbildningen ”Ett hem att växa i”
  • Andra relevanta utbildningar
  • En familjehemssekreterare som ger vägledning och råd via telefon samt handledning under hembesök
  • Grupphandledning med andra familjehem
  • Aktiviteter vid minst två ggr per år tillsammans med andra familjehem och deras barn. I december julfirande samt i juni utflykt till Tosselilla.
  • En barnsekreterare som besöker och samtalar regelbundet med det placerade barnet.

Hur blir man familjehem?

För att få bli familjehem krävs att socialtjänsten gör en utredning, godkänner familjehemmet och att socialnämnden lämnar ett så kallat medgivande. I utredningen genomförs djupintervjuer med de vuxna samt referenssamtal med personer som har god kunskap om familjen. I de fall där familjen tidigare haft uppdrag som familjehem åt andra kommuner begärs familjehemsutredning in från den kommunen samt referenssamtal hålls med den kommunens socialsekreterare. Kontroll görs av familjen i social- och polisregister samt hos kronofogden och försäkringskassan.

Är du nyfiken på att bli familjehem och vill veta mer, ring någon av familjehemssekreterarna så svarar de gärna på frågor.

Publicerad 2021-05-28, Uppdaterad 2022-02-15

Kontakt

Familjehemssekreterare:
Angelica Olsson
0411 - 57 79 11
angelica.olsson@ystad.se

Besöksadress:
Blekegatan 1
Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-191 16

Vill du bli familjehem?

Kontakta en familjehemssekreterare eller skicka in en intresseanmälan