Hur blir man familjehem?

För att få bli familjehem krävs en utredning vars olika steg finns beskrivna här

Att bli familjehem är en process. Första steget är telefonsamtalet där familjen får en beskrivning av vad det innebär att vara familjehem samt tillfälle att svara på frågor. Därefter skickar vi ut en intresseanmälan där man kort kan beskriva sig och sin familj.

Finns ett ömsesidigt intresse av fortsatt utredning av er som familjehem gör vi ett första hembesök. Sedan följer ytterligare kontakter med socialsekreterarna som gör en djupintervju, d.v.s. samtalar med er om barn, uppväxt, erfarenheter och förväntningar.

Kontroll görs av familjen i social- och polisregister samt hos kronofogden och försäkringskassan. En bedömning görs därefter av familjens resurser och kompetenser för familjehemsuppdrag.

Är ni intresserade av att veta mer om vad det innebär att vara familjehem kan ni kontakta familjehemssekreteraren.

Här finns en länk till Intresseanmälan Familjehem som ni kan fylla i och skicka in.

 

 

Publicerad 2014-01-09, Uppdaterad 2019-02-13

Kontakt

Familjehemssekreterare
Magnus Hörnblad
0411-57 77 83
magnus.hornblad@ystad.se

Besöksadress:
Blekegatan 1
Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-191 16