Jourhem

Ett jourhem är ett hem som tar emot ett placerat barn under en begränsad tid. Ett jourhem ska erbjuda barnet/unga en trygg och stabil hemmiljö med en daglig omsorg och omtanke. Jourhemmet ska stötta barnet i dess skolgång, fritidsaktiviteter samt tillgodose övriga behov som är viktiga för barnet.

Ystads kommun söker både jourhem och kontrakterade jourhem. Skillnad mellan kontrakterat jourhem och ett jourhem är att i ett kontrakterat jourhem ska en vuxen vara hemma på heltid och arvoderas då med ett högre arvode som ska kompensera lön från arbete. Som kontrakterat jourhem så tar jourhemmet emot alla barn som behöver placeras av kommunerna. Ett jourhem som inte är kontrakterat har oftast ett arbete och kan välja att tacka ja eller nej till uppdraget. I samband med ett uppdrag får jourhemmet ett arvode för just det barnet som är placerat.

Ystads kommun har ett samarbete med kommunerna Sjöbo, Simrishamn, Tomelilla och Skurup vilket innebär att Ystads kommun erbjuder de andra kommunerna jourhem. Det är Ystads kommuns jourhemssekreterare som har kontakt med jourhemmet.

Som jourhem för Ystads kommun får du följande:

  • Ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning
  • Regelbunden handledning av jourhemssekreterare, genom hembesök
  • Möjlighet till handledning i grupp
  • Stöd och vägledning, via telefon
  • Utbildning
  • Gemensamma aktiviteter med andra jourhem och familjehem
  • Tillgång till kontakt med socialjour efter kontorstid
  • Fem veckors semester som kontrakterat jourhem

Namnlös design (9)

Publicerad 2022-09-11, Uppdaterad 2023-05-31

Vill du bli jourhem?

Familjehemssekreterare
Jenny Börjesson
0411 - 57 79 13
jenny.borjesson@ystad.se

Familjehemssekreterare
Angelica Olsson
0411 - 57 79 11
angelica.olsson@ystad.se

Reception
Tel: 0411-57 73 60

Besöksadress
Blekegatan 1

Postadress
Social Omsorg
271 80 Ystad
Fax: 0411-191 16

Vill du bli jourhem?

Kontakta en familjehemssekreterare eller skicka in en intresseanmälan.