Kontaktfamilj

Det finns barn som behöver lite extra stöd i vardagen eller föräldrar som är i behov av avlastning för att klara av att vara en bra förälder. Socialtjänsten kan då tillsätta en kontaktfamilj. En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem och sin vardag en eller ett par gånger i månaden. Att vara kontaktfamilj kräver engagemang men det ger också mycket glädje.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Du kan vara gift, sammanboende eller ensamstående. Ingen särskild utbildning krävs för uppdraget men väl ett stort intresse och engagemang för andra människor och en egen stabil social situation.

Som kontaktfamilj får man ett arvode- och en omkostnadsersättning. Du får också vägledning av socialsekreterare i ditt uppdrag.

Hur blir man kontaktfamilj?

För att kunna blir kontaktfamilj krävs att socialtjänsten gör en kontaktfamiljsutredning för att godkänna familjen. I utredningen hålls intervjuer, hembesök sker samt att en kontroll sker i polis-, kronofogde- och socialregister samt hos försäkringskassan.

Är du nyfiken på att bli kontaktfamilj och vill veta mer, ring någon av familjehemssekreterarna så svarar de gärna på frågor.

Publicerad 2020-09-10, Uppdaterad 2021-03-25

Kontakt

Familjehemssekreterare:
Magnus Hörnblad
0411 - 57 77 83
magnus.hornblad@ystad.se

Angelica Olsson
0411 - 57 79 11
angelica.olsson@ystad.se

Samira Karamian
0411 - 57 79 13
samira.karamian@ystad.se

Besöksadress:
Blekegatan 1
Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-191 16

Vill ni bli kontaktfamilj?

Kontakta en familjehemssekreterare eller skicka in en intresseanmälan