Kontaktperson/familj

Svårigheter i den egna familjen kan göra att en del barn och ungdomar för en längre eller kortare tid behöver en kontaktperson/kontaktfamilj som de kan träffa, bo hos ibland eller på annat sätt ha som stöd i tillvaron.

Syftet kan vara att man ska få en vanlig medmänsklig kontakt, att barnet får en annan vuxen förebild eller att föräldern skall få avlastning.
 
Det kan också vara uppdrag inom familjerätten där man som kontaktperson skall medverka vid barnets umgänge med en förälder.

Barnets bästa är utgångspunkten i arbetet. För att tillvarata detta samtalar socialsekreterare med barnet och inhämtar barnets åsikter och synpunkter utifrån barnets ålder och mognad. 

Vem kan få kontaktperson/kontaktfamilj?

Socialtjänsten kan bevilja kontaktperson/kontaktfamilj till barn, ungdomar eller vuxna som behöver extra stöd i tillvaron. Det är socialsekreterare i barn- och familjeenheten som utreder och beslutar vem som får kontaktperson/kontaktfamilj.

Ansöker du om kontaktperson/kontaktfamilj kan du vända dig till Social Omsorgs barn-och familjeenhet, enhetschef Eva Skogö tel 0411 - 57 73 90

Vem kan bli kontaktperson/kontaktfamilj?

Du kan vara gift, sammanboende eller ensamstående. Ingen särskild utbildning krävs för uppdraget men väl ett stort intresse och engagemang för andra människor och en egen stabil social situation. Du behöver också ha förmåga att samarbeta.
 
Alla kontaktpersoner/familjer utreds noggrant av en socialsekreterare för att man skall kunna avgöra ifall de passar för uppdraget. Det görs även en kontroll i polis-, kronofogde- och socialregister samt hos försäkringskassan.

Som kontaktperson/familj får man stöd i sitt uppdrag samt en mindre ersättning. Ersättningen bestäms efter uppdragets omfattning och Kommunförbundets rekommendationer.

Vill du och din familj bli kontaktperson/kontaktfamilj?

 

Vi är ständigt i behov av familjer och personer som kan göra en insats för barn och ungdomar som behöver stöd och hjälp.

Publicerad 2013-09-17, Uppdaterad 2019-02-13

Kontakt

Enhetschef 
Josefin Hallgren
Tel: 0411-57 73 57
josefin.hallgren@ystad.se

Besöksadress:
Blekegatan 1
Postadress:
Social Omsorg,
271 80 Ystad
Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-191 16